El Fi de la Infidelitat.

S’entén com infidelitat la manca total de lleialtat cap a algú o alguna cosa. Normalment s’associa amb les relacions de parella. No obstant això, la major gravetat de la infidelitat és la traïció a un/a mateix/a. Això comporta un gran desordre emocional, mental i espiritual que acaba afectant el nostre espai físic, el nostre cos.
Avancem pas a pas per aquesta vida plena de condicionaments externs i interns. Aquests últims són els més limitants i difícils de transcendir ja que hi ha, d’una banda, una gran lleialtat al clan familiar i, de l’altra, un gran pes de patrons fixos de com operar o què crear, venint d’antigues experiències vitals.
Com hem arribat a trair-nos? Quan no estem ponderats o connectats en nosaltres mateixos i mateixes i fem o desfem seguint la música que altres han compost. Escoltant, sentint i creient en el pes de la culpa que lidera i condiciona les nostres accions. Quan parlem d’ “altres” no fa referència al poder d’altres persones sobre nosaltres sinó, més aviat, als nostres records, les nostres instruccions d’actuació. Igual que un aparell industrial, venim amb els passos descrits amb el funcionament de supervivència. Afortunadament, com a éssers totals estem capacitats per innovar en aquestes instruccions i fins i tot trencar-les i crear unes noves en què estiguem completament alineats amb el nostre Ser i la nostra essència, passant, així, a viure en aquest nou paradigma.
Quan adquirim consciència que alguna cosa no va bé, que ens fem mal a nosaltres mateixos, és la nostra responsabilitat aprendre d’això i transcendir-lo, sabent que era un pas necessari per a obrir els ulls (físics i energètics) per a la nostra evolució.
La majoria hem viscut, experimentat situacions en què ens hem estat infidels. En alguns casos aquesta infidelitat, aquest trencament amb el nostre jo ha estat tan gran o persistit durant tant de temps que tenim “una crisi” (d’identitat, laboral, de relacions socials). Quan ens fem conscients d’això i ens endinsem en conèixer personal i totalment el nostre interior, es fa molt difícil tornar a ignorar aquells episodis en què ens tornem infidels i podem ràpidament centrar-nos i corregir aquella conducta, decisió, etc que ens portaria a fer-nos mal. És viure amb coherència amb nosaltres.
No fa gaire, va caure a les mans uns extractes dels principis hermètics. Els principis que subjuguen i regeixen tot l’univers, nosaltres i les nostres vides en aquesta terra, inclosos. Aquests principis recollits a “El Kybalion” són definits com:
1. Mentalisme. El Tot és ment; l’univers és mental.
2. Correspondència. Com és a dalt, és a baix; com és a baix, és a dalt.
3. Vibració. Res està immòbil; tot es mou; tot vibra.
4. Polaritat. Tot és doble, tot té dos pols; tot, el seu parell d’oposats: els semblants i els antagònics són el mateix; els oposats són idèntics en naturalesa, però diferents en grau; els extrems es toquen; totes les veritats són mitges veritats, totes les paradoxes poden reconciliar-se.
5. Ritme. Tot flueix i reflueix; tot té els seus períodes d’avanç i retrocés, tot ascendeix i descendeix; tot es mou com un pèndol; la mesura del seu moviment cap a la dreta és la mateixa que la del seu moviment cap a l’esquerra; el ritme és la compensació.
6. Causa i efecte. Tota causa té el seu efecte; tot efecte té la seva causa; tot succeeix d’acord a la llei; la sort o atzar no és més que el nom que se li dóna a la llei no reconeguda; hi ha molts plànols de causalitat, però res no escapa a la Llei.
7. Gènere. El gènere existeix per tot arreu; tot té el seu principi masculí i femení; el gènere es manifesta en tots els plans i dins les mateixes estructures.

Entendre aquests principis, no només intel·lectualment, sinó de veritat, amb el cor i, sobretot, saber que estem en legítim dret a utilitzar-los al nostre favor, ens dóna una eina increïblement poderosa per canviar tot allò que ens fa mal o no ens agrada del camí de la nostra vida.
Potser un dels principis que podem aplicar de forma més immediata, és el principi de polaritat que ens diu que els antagònics estan constituïts sobre la mateixa base i, depenent moltes vegades del nostre estat d’ànim i pensaments, creem la nostra vida en un extrem, en l’altre o en tota la gamma que hi ha al mig. Posem un exemple. Quan ens vam bombardejar amb pensaments negatius moltes vegades de manera inconscient, ja que ho hem fet sempre, hi ha repercussió real en tots els nostres cossos, que es debiliten i ressonen amb vibracions baixes. Així mateix, els pensaments positius atrauen la vibració del canvi i ens recorden que tenim el potencial per crear alguna cosa diferent. Dues cares de la mateixa moneda.
Siguem conscients, per tant, que tenim a disposició tot el poder per tornar a estar en pau i viure fidels i lleials a la nostra essència. Serem responsables i coherents amb això o tornarem al camí de la infidelitat?

2018-06-25T11:23:03+00:00
696 16 55 28 | c/ Lacy nº10 1-2 · 08202 Sabadell