El Reiki i Jo / El Reiki y Yo.

Hi havia una vegada, uns dies enrera, al voltant de l’any 1994, una noia joveneta de 13 anys escoltava per primer cop la paraula Reiki. Aquest va ser el meu primer contacte amb aquesta tècnica, una jornada acompanyada i compartint amb la meva família. Aprenent els conceptes i obrint el camí i la sintonització amb l’energia universal.

Què és el Reiki? El Reiki és una teràpia natural redescoberta per Dr. Usui, a través del seu retir personal treballant amb meditacions i transportada a occident per H. Takata. Es basa en el traspàs de l’energia universal per activar l’energia vital personal (el “ki”, el “xi”, el “prana”, dita amb diferents noms) i així reestaurar l’equilibri en tots els nostres cossos (físic, emocional, mental i subtil). És molt similar a la imposició de mans a diferents punts del cos. La gran diferència és que la persona que passa activament el Reiki no desgasta ni un gram de la seva pròpia energia. Ens sintonitzem amb l’energia universal, natural que, actuant com un canal buit, passa per nosaltres fins arribar al receptor.

El Reiki, tant si ens treballem a nosaltres mateixos com a través d’un terapeuta, ens otorga calma, increment de la vibració energètica, disminució dels dolors, optimisme, serenitat mental i, en definitiva, sensació de benestar. És un temps que ens destinem amb l’objectiu d’estar atents a la nostra persona.

Qualsevol persona interessada pot sintonitar-se amb el Reiki i començar la seva pràctica. No s’ha de tenir cap do especial, tots tenim la capacitat per ell. El Reiki no està associat a cap creença personal o religiosa ni pertany a cap secta. És un recurs obert a tothom i compatible amb d’altres tècniques naturals i medicina, tant convencional com holísita. El Reiki mai pot ser un alternativa al consell mèdic, és un complement. Per això, és reconeguda per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) com a teràpia complementària.

Podem fer Reiki, doncs, als nostres familiars, amics, conegut o d’altres i, també, als nostres animals de companyia, a les nostres plantes. De fet, tots ens alimentem d’aquesta energia universal i ens és beneficiosa.

Cada individu que s’inicia amb el Reiki li comporta unes experiències i necesitats diferents. En la meva història, després d’aquell primer encontre, van passar uns quants anys abans de trobar-me en la necessitat de seguir avançant en el coneixement del Reiki i adquirint els següents nivells fins al mestratge. Avui dia puc atresorar totes aquestes experiències i afirmar que m’ha ajudat en el meu propi coneixement i evolució interns així com a tenir la confiança per poder treballar amb aquesta teràpia i traspassar aquesta formació a d’altres persones. Estic, en definitiva, molt agraïda al Reiki, al seu ensenyament i als mestres que m’han acompanyat en aquest camí, fins al dia d’avui.

Érase hace un tiempo, unos días atrás, alrededor del año 1994, una chica joven de 13 años escuchaba por primera vez la palabra Reiki. Este fue mi primer contacto con esta técnica, una jornada acompañada y compartiendo con mi familia. Aprendiendo los conceptos y abriendo el camino y la sintonización con la energía universal.

¿Qué es el Reiki? El Reiki es una terapia natural redescubierta por Dr. Usui, a través de su retiro personal trabajando con meditaciones y trasladada a occidente por H. Takata. Se basa en el paso de la energía universal para activar la energía vital personal (el “ki”, el “chi”, el “prana”, dicho con diferentes nombres) y así reestaurar el equilibrio en todos nuestros cuerpos (físico, emocional, mental y sutil). Es muy similar a la imposición de manos en diferentes puntos del cuerpo. La gran diferencia es que la persona que pasa activamente el Reiki no desgasta ni un gramo de su propia energía. Nos sintonizamos con la energía universal, natural que, actuando como un canal vacío, pasa por nosotros hasta llegar al receptor.

El Reiki, tanto si nos trabajamos a nosotros mismos como a través de un terapeuta, nos otorga calma, incremento de la vibración energética, disminución de los dolores, optimismo, serenidad mental y, en definitiva, sensación de bienestar. Es un tiempo que nos destinamos con el objetivo de estar atentos a nuestra yo.

Cualquier persona interesada puede sintonitar con el Reiki y comenzar su práctica. No hay que tener ningún don especial, todos tenemos la capacidad para él. El Reiki no está asociado a ninguna creencia personal o religiosa ni pertenece a ninguna secta. Es un recurso abierto a todos y compatible con otras técnicas naturales y medicina, tanto convencional como holísita. El Reiki nunca puede ser un alternativa al consejo médico, es un complemento. Por ello, es reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como terapia complementaria.

Podemos hacer Reiki, pues, a nuestros familiares, amigos, conocido o a otros y, también, a nuestros animales de compañía, a nuestras plantas. De hecho, todos nos alimentamos de esta energía universal y nos es beneficiosa.

Cada individuo que se inicia con el Reiki le comporta unas experiencias y necesidades concretas. En mi historia, después de aquel primer encuentro, pasaron varios años antes de encontrarme en la necesidad de seguir avanzando en el conocimiento del Reiki y adquiriendo los siguientes niveles hasta la maestría. Hoy en día puedo atesorar todas estas experiencias y afirmar que me ha ayudado en mi propio conocimiento y evolución internos así como tener la confianza para poder trabajar con esta terapia y pasar esta formación a otras personas. Estoy, en definitiva, muy agradecida al Reiki, a su enseñanza y a los maestros que me han acompañado en este camino, hasta el día de hoy.

2018-06-25T11:23:04+00:00
696 16 55 28 | c/ Lacy nº10 1-2 · 08202 Sabadell