La Cuina
de la cosmètica

Crea els teus propis cosmètics aprenent la base dels ingredients naturals i de la formulació cosmètica.

Cosmètica
Natural

El terme cosmètica fa referència al conjunt de productes utilitzats per la higiene i bellesa de tot el cos.
La cosmètica natural és aquella en què les matèries primeres són productes naturals d’origen vegetal (olis essencials, arrels, tiges, flors, fruits), mineral (aigües, argiles, sals marines) o, sempre i quan la seva obtenció no perjudiqui ni impliqui deteriorament de les seves condicions naturals, animal (cera d’abella,lanolina).
Per donar una major informació al consumidor és obligatori la incorporació a l’etiqueta una llista d’ingredients anomenada INCI (Nomenclatura Internacional de Ingredients Cosmètics), que fa referència als ingredients cosmètics que conté un producte.
INCI
Amb aquest llistat s’aconsegueix saber els components, proporció i origen, a grans trets. Els que figuren en les etiquetes amb el nom en llatí seran de procedència natural, els que es detallen en anglès seran de procedència no natural (com a norma general). En aquest punt, també s’informa d’aquells productes obtinguts de manera ecològica.

Ingredients

Es considera que l’INCI dels productes de cosmètica natural i ecològica no contindran elements com:

  • Fragàncies sintètiques
  • Olis sintètics (silicona) i olis minerals (parafina i silicones)
  • Colorants sintètics.
  • Així mateix, els productes naturals no poden ser testejats sobre animals. A Europa per llei, des del 2013 està prohibit testar CAP producte cosmètic en animals. Tot i així, els cosmètics que provenen dels EEUU o de la Xina, si que poden ser testat amb animals. D’aquí, que es miri molt aquest punt, en cosmètica natural.
  • Els envasos fabricats amb materials que no danyen el medi ambient i es reciclen com els residus del cicle de producció.

Hi ha diferents marques comercials que elaboren aquesta forma de cosmètics per a la seva comercialització. Altres es poden elaborar pel propi usuari de forma casolana, sempre que sigui per ús familiar, seguint uns senzills passos.

Es defineix un cosmètic com un preparat químic, ja sigui industrial o artesanal, que s’aplica sobre la pell amb la finalitat de complir una o diverses de les següents funcions: higièniques (com la llet de neteja, xampú, gel, sabons); correctives (per a les arrugues, humectants, descongestives); preventives(factor de protecció solar, desodorant); decoratives (maquillatge).

Un cosmètic està format per quatre elements principals: principi actiu (el que fa l’acció: neteja, en el cas del sabó), excipient (on es barreja el principi actiu), additiu (evita el deteriorament) i corrector (ajuda a millorar les propietats o l’aspecte del cosmètic). Dins la cosmètica natural, un principi actiu pot tenir la funció, al mateix temps, d’un excipient o d’un additiu.