Posa olors a la teva vida.

El sentit de l’oïda, la vista, el gust, el tacte i l’olfacte ens ajuden a entendre i interaccionar amb el món que ens envolta. Tots ells, comuniquen la informació extreta al nostre cervell que generarà una resposta segons l’estímul.

En el cas del sentit olfactiu, aquesta connexió és molt més directa. Les molècules volàtils responsables de les olors es troben amb els receptors corresponents i passen aquesta informació convertida en impuls elèctric cap al bulb olfactiu, el centre de l’olfacte, just per sobre el nas. La informació s’envia a una zona anomenada sistema límbic que és el responsable de gestionar els instints, les funcions vitals i la memòria. Essent la relació entre l’olfacte i el cervell tan estreta, no és difícil entendre que les olors ens puguin aportar i despertar emocions de tot tipus. Per això, ens recordem d’algun episodi de la nostra infantesa quan, per exemple, passem per davant d’una pastisseria i estan preparant galetes com ho feia la nostra àvia o, per contra, olorem el perfum que solia portar la nostra exparella i ens evoca a altres tipus de records.

Amb tot, l’ús d’aromes o combinacions d’ells és una eina a considerar quan existeixen problemes o bloquejos emocionals, així com per reforçar teràpies de tipus psicològic.

Els aromes provinents de diferents plantes a través dels olis essencials extrets ens poden ajudar al dia a dia a influenciar en nosaltres, tant en el cos físic, com mental, emocional i espiritual.

Més informació aquí.

El sentido del oído, la vista, el gusto, el tacto y el olfato nos ayudan a entender e interactuar con el mundo que nos rodea. Todos ellos, comunican la información extraída a nuestro cerebro que generará una respuesta según el estímulo.
En el caso del sentido olfativo, esta conexión es mucho más directa. Las moléculas volátiles responsables de los olores se encuentran con los receptores correspondientes y pasan esta información convertida en impulso eléctrico hacia el bulbo olfativo, el centro del olfato, justo por sobre la nariz. La información se envía a una zona llamada sistema límbico que es el responsable de gestionar los instintos, las funciones vitales y la memoria.Siendo la relación entre el olfato y el cerebro tan estrecha, no es difícil entender que los olores nos puedan aportar y despertar emociones de todo tipo. Por ello, nos acordamos de algún episodio de nuestra niñez cuando, por ejemplo, pasamos por delante de una pastelería y están preparando galletas como lo hacía nuestra abuela o, por el contrario, olemos el perfume que solía llevar nuestra ex pareja y nos evoca a otros tipos de recuerdos.

Con todo, el uso de aromas o combinaciones de ellos es una herramienta a considerar cuando existen problemas o bloqueos emocionales, así como para reforzar terapias de tipo psicológico.

Los aromas provenientes de diferentes plantas a través de los aceites esenciales extraídos nos pueden ayudar en el día a día a influenciar en nosotros, tanto en el cuerpo físico, como mental, emocional y espiritual.

Más información aquí.

2016-12-16T18:23:40+00:00
696 16 55 28 | c/ Lacy nº10 1-2 · 08202 Sabadell